Waarom Latent Talent?

Talent wordt vaak gezien als: uitblinken in sport of muziek, misschien een begenadigd spreker zijn. Dat is voor velen van ons niet weggelegd. Maar… goed met mensen kunnen omgaan, snel kunnen denken, sterk analytisch zijn, kunnen organiseren of juist observeren; het zijn allemaal talenten.

Talent is een aangeboren aanleg, maar zonder de juiste vaardigheden kan het niet optimaal tot ontwikkeling komen. Een talentvolle sporter is immers dagelijks aan het trainen om zo goed mogelijk van zijn talent gebruik te kunnen maken. We focussen ons snel op onze tekortkomingen, besteden veel energie aan zaken die ons spanning opleveren en vergeten dat we vele talenten bezitten die ons van pas kunnen komen in het leven. We maken er geen gebruik van omdat we de vaardigheden niet hebben, onze toolbox niet goed is gevuld, of omdat het talent nog latent aanwezig is en ontwikkeld moet worden. Het goed benutten van jouw unieke talenten geeft je echter energie en voldoening in je leven.